Insolvenční aukce rodinného domu okr. Nový Jičín město Studénka Butovice ul. Moravská

ID aukce: 1350

Prodáno za: 1 200 000 Kč

  • Vyvolávací cena: 1 190 000 Kč
  • Odhadovaná cena: 1 349 000 Kč
  • Minimální příhoz: 10 000 Kč
  • Maximální příhoz: 100 000 Kč
  • Požadovaná kauce: 90 000 Kč
Začátek: 07.04.2020
Konec: 07.05.2020 14:00
Vyřizuje: Václav Kotrys
Kontakt: 725994922
E-mail: vaclav.kotrys@kupananas.cz

Položka prodána za 1 200 000 Kč

Popis zboží

Insolvenční aukce rodinného domu okr. Nový Jičín město Studénka Butovice ul. Moravská

Historie nemovitosti:

Jedná se o rodinný dům, podsklepený jen z cca ¼. Sklep v původním stavu ve stáří cca 90 let. Stavba s 2 NP. K rodinnému domu byla v roce 1987 až 1990 provedena přístavba a nástavba. Nástavba - nová bytová jednotka v 2. NP. Přístavba - v 1. NP - 2 technické místnosti situované zleva při pohledu na hlavní vchod do rodinného domu, přístavba 1 místnosti v 1.NP a zastřešené terasy nad touto místnosti, přístavba 2 hospodářských místností s garáži se samostatným vchodem na místě původní stodoly (umístěné vpravo od hlavního vchodu do rodinného domu). Vše tedy pochází z doby, kdy byla provedena nástavba a přístavba rodinného domu (kromě základů, sklepa, nosných stěn a některých příček původní jednopodlažní stavby rodinného domu z roku cca 1920). V 1. NP se nacházejí 3 pokoje, kuchyň a jídelna, WC a koupelna, chodba, zádveří, 2 technické místnosti. V 2. NP se nacházejí 3 pokoje, kuchyň se spíží, chodba a zastřešená terasa.

Původní základy a nosné stěny pocházejí cca z roku 1920, nástavba a přístavby pochází z let 1987 až 1990. Příslušenství tvoří zejména zděná hospodářská budova s garáží a oplocení.

Poloha nemovitosti:

Nemovitost leží v katastrálním území Butovice, a to přímo u hlavní dopravní komunikace na jihozápadním okraji obecní části Studénka-Butovice, a to poblíž sjezdu na silnici 2. třídy 464 a ve vzdálenosti 1 km od dálnice D1.

Věcná břemena:

Věcné břemeno tuto nemovitost nezatěžuje.

Jednota vlastnictví jednotlivých částí majetku
Stavba + pozemky jsou ve vlastnictví jednoho majitele.

Hlavní výhody nemovitosti:
Atraktivní poloha nedaleko sjezdu na dálnici D1.

Hlavní nevýhody a vady nemovitosti
Přístavba a nástavba rodinného domu není zkolaudována. Dle majitele domu je povoleno jen dočasné užívání. Vysoká energetická náročnost rodinného domu (nezateplený). Nedokončená fasáda domu, odhalená konstrukce obvodového zdiva domu. Tepelné mosty, především v místech věnce a překladů. Tepelné mosty způsobují kondenzaci, plísně a narušování konstrukce těchto stavebních prvků. Tlačí se spodní voda do 1. PP pod přístavbou hospodářské budovy. Úzký a protáhlý tvar pozemku, umístění ochranného pásma el. vedení přes střed pozemku a umístění významného registrovaného krajinné prvku.

Počet podzemních podlaží (PP) - 1 PP (jen cca pod 1/4 domu)

Počet nadzemích podlaží včetně obytného podkroví (NP) - 2 NP

Půda - Ano

Podsklepený/Nepodsklepený - Podsklepený

Střecha - Sedlová + plochá s mírným sklonem

Přístavba/Nástavba/Vestavba  - Nástavba - nová bytová jednotka v 2. NP. Přístavba - v 1. NP - 2 technické místnosti situované zleva při pohledu na hlavní vchod do rodinného  domu, přístavba 1 místnosti v 1. NP + zastřešené terasy nad touto místnosti, přístavba 2 hospodářských místností s garáží se  samostatným vchodem na místě původní stodoly (umístěné vpravo od hlavního vchodu do rodinného domu).

Rok Přístavby - r. 1987 až r. 1990

Základy - Základové pasy, izolace proti zemní vlhkosti. Tlačí se všakspodní voda do 1. PP pod přístavbou hospodářské budovy.

Svislé konstrukce - Zděné nosné plné cihly + plynosylikátové.

Vodorovné konstrukce - Polospalné a částečně železobetonové, nad novými přístavbami hurdiskový strop. Podlahová  konstrukce přístavby hospodářské budovy betonové tvárnice vkládané do ocelových I profilů.

Střešní konstrukce - Střešní kce: sedlová střecha, dřevěný krov, bednění, kryto lepenkou a eternitovými šablonami. Klempířské prvky pozink. Plochá střecha lepenka a IPA

Schodiště - Betonové do 1.PP, dřevěné do 2.NP.

Úprava povrchů - Vnitřní stěny 1. a 2. NP vápenná omítka, v 2. NP i sádrokarton. Vnější stěny prakticky bez omítek + nedokončené omítky v přední části rodinného domu. Keramické obklady stěn v sociálních prostorách WC a koupelny. Podlahové krytiny v 1. NP převážně betonová mazanina či prkenné + textilní a PVC povlakové. V 2. NP převážně extilní povlakové či laminátové a dřevěné plovoucí.

Vnitřní vybavení - Hygienické: 2 x WC, 2x umyvadlo, 2x vana. 2 x kuchyňská linka podstandard s plynovým porákem a elektrickou vařidlovou deskou. Plynová přípojka na hranici pozemku, avšak není připojena k  rodinnému domu.

Otvory - Okna dřevěná s dvojskly původní. Dveře plné či částečně prosklené v původním stavu, vstupní dřevěné s
                prosklením. Vrata původní dřevotřískové.

Další výbava - 2 x komín pro tuhá paliva (z toho jeden v hospodářské budově nevyužíván a nikdy nenapojen na zdroj vytápění).

Napojení - Plynovod na hranici pozemku, kanalizace splašková a dešťová do veřejné kanalizace, rozvod NN, veřejný
vodovod.

Studená voda - Rozvody provedeny – kov.

Příprava teplé vody - Rozvody provedeny - kov. Zdroj teplé vody - elektrický bojler.

Vytápění - Ústřední - centrální zásobování teplem z vlastní kotelny s 1 kotlem na pevná paliva. Rozvody vytápění přes  ocelové radiátory.

Plyn - Není, jen na hranici pozemku přípojka.

Odpady - Veřejná kanalizace. 

Elektroinstalace - Provedena: světelná + třífázová.

Hromosvod - NE

Ostatní vybavení - Oplocení, garáž v hospodářské budově.

1. PP Sklepní prostory 27,23 m2 

1. NP : Kuchyň + jídelna 17,10 m2 , Pokoj ( 1 ) 7,90m2,  Pokoj ( 2 ) 17,51m2, Obývací pokoj 11,55m2,  Koupelna 3,04m2,  WC 1,60m2, Technická místnost + prádelna 24,71m2,  Zádveří 11,80m2, Chodba 3,90m2,

2. NP: Pokoj ( 1 ) 8,30m2, Pokoj ( 2 ) 17,90m2, Pokoj ( 3 ) 17,90m2, Kuchyň + spíž 10,04m2, Chodba 5,05m2, Terasa  14,33m2

Soudní znalecký posudek bude předložen na prohlídce.

Prodej podléhá schválení insolvenčním správcem