Insolvenční aukce Garáže s pozemky Prostřední Suchá

ID aukce: 1570

Prodáno za: 366 000 Kč

  • Vyvolávací cena: 261 900 Kč
  • Minimální příhoz: 1 000 Kč
  • Maximální příhoz: 100 000 Kč
  • Požadovaná kauce: 20 000 Kč
Začátek: 14.10.2022
Konec: 14.11.2022 14:00
Vyřizuje: Václav Kotrys
Kontakt: 725994922
E-mail: vaclav.kotrys@kupananas.cz

Položka prodána za 366 000 Kč

Popis zboží

Garáže a pozemky Prostřední Suchá

Jedná se o  řadové, vnitřní a krajní, přízemní garáže s možností parkování větších automobilů. Garáže jsou pravděpodobně založené na základových pásech. Konstrukce garáže jsou zděné a jejich stavebně-technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda garáži není zateplená. Střecha garáží je pultová s krytinou z lepenky. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Vrata garáží jsou plechová dvoukřídlá. Přístup k nemovitým věcem je po místní nezpevněné komunikaci nacházející se na pozemku parc.č. 1225/1, který je ve vlastnictví města Havířov.

Přilehlé pozemky parc.č. 1225/24, 1225/23, 1225/12 a 1225/11 jsou v katastru nemovitosti vedeny jako ostatní plocha s pravděpodobnou možnosti vystavení dalších garáží.

Nejemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Přípojky nebylo možné zjistit. 

Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy

Insolvenční správce má vyhrazené právo odmítnout uzavřít kupní smlouvu s vítězem aukce bez uvedení důvodu.

Připojené dokumenty